Yksityisyydensuoja

EU:N YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS (GDPR)

Käsittelemme kaikkia henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä: 19.12.2017 Päivitetty: 10.09.2019

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: RA-Trading Oy Puhelin: 050-3200019

Osoite: Vehmaantie 1022, 23600 Kalanti Sähköposti: asiakaspalvelu@harrasteet.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: RA-Trading Oy/ Pasi Rintala Puhelin: 050-3200019

Osoite: Vehmaantie 1022, 23600 Kalanti Sähköposti: pasi.rintala@ra-trading.fi

3. REKISTERIN NIMI

Harrasteet.fi/ RA-Trading Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on RA-Trading Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää RA-Trading Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 § tai 4. luku tai erityslain säädöksen edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää RA-Trading Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. RA-Trading Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan RA-Trading OY:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, yhteystiedot, asiakkaan tilaamat tuotteet, laskutusohjeet, toimitusohjeet, sekä IP-osoite.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään asiakkailta itseltään ostoksien teon yhteydessä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja. Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Rekisterin manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja aineisto on luokiteltu salassapidettäväksi.

B.Rekisterin ATK:lla käsiteltävät tiedot on suojattu käyttäjatunnuksin ja salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelyjen avulla.

10. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus tarkastaa asiakasryhmärekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolain 26 § ja 28 §). Tietoja pyydetään rekisterin yhteyshenkilöltä joko kirjeitse tai sähköpostilla.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Asiakasrekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

EVÄSTEET (COOKIES)

MITÄ EVÄSTEET OVAT?

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi (stored cookie) tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen.

MIHIN SIVUSTO KÄYTTÄÄ EVÄSTEITÄ?

Harrasteet.fi käyttää evästeitä sivuston toiminnan kannalta välttämättömien toimintojen ylläpitöön ja asiakaskokemuksen parantamistarkoituksessa.

VOIKO EVÄSTEET ESTÄÄ TAI POISTAA?

Voit estää ja poistaa evästeet selaimesi asetuksista. Evästeiden käytöstä poisto saattaa kuitenkin estää sivuston normaalin toiminnan selaimellasi. Useimmat käyttämämme evästeet poistuvat automaattisesti istuntosi päätyttyä.